Menu

Dzielimy się wiedzą i informujemy o projekcie.

March 26, 2023 - Ja w Europie - marzenia się spełniają
Dzielimy się wiedzą i informujemy o projekcie.

3. Upowszechnialiśmy informacje na temat realizacji projektu ERASMUS+ pt. Ja w Europie – marzenia się spełniają w czasie Eventu Młodych Przedsiębiorców – wizyta uczniów szkół podstawowych w naszej szkole.

2. Upowszechnialiśmy informacje na temat realizacji projektu ERASMUS+ pt. Ja w Europie – marzenia się spełniają w czasie Giełdy szkół organizowanej dla okolicznych szkół podstawowych w Wiśniowej.

 

1. Dzieliliśmy się wrażeniami z mobilności w Sevilli z grup uczniów ze szkół podstawowych w czasie organizowanego w szkole Turnieju piłki

nożnej dla uczniów szkół podstawowych.