Menu

Spotkanie z rodzicami – wyjazd do Hiszpanii.

3 stycznia, 2023 - Ja w Europie - marzenia się spełniają

Dzisiejszy dzień to pierwsze spotkania z uczniami, którzy wyjadą w styczniu  na staż do Hiszpanii oraz ich rodzicami. W trakcie dwóch spotkań, (poza dopełnieniem przez beneficjentów formalności) koordynator przedstawił rodzicom główne założenia projektu (cel główny i cele szczegółowe, proces rekrutacji, partnerów projektu, budżet, harmonogram projektu, ewaluację i upowszechnianie).
„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”