Menu

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli – cyfrowy wymiar edukacji.

1 grudnia, 2022 - Zainspiruj do myślenia - zmobilizuj do działania

W dniu 24 listopada 2022 r. uczestnicy projektu „Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania” na Radzie Pedagogicznej zaprezentowali możliwości i konkretne przykłady wykorzystania programów, aplikacji komputerowych i narzędzi TIK wspomagających pracę dydaktyczną, które poznali w ramach  Kursu w Portugalii tj.: Genially, Quizlet, Canva, Padlet, Book Creator, Kahoot, Wakelet, EDpuzzle, ClassPoint, Nearpod, Socrative, Baamboozle. Są to programy komputerowe, aplikacje i narzędzia online, które pomagają gromadzić, przechowywać i wymieniać informacje, organizować zadania oraz uatrakcyjniać nauczane treści poprzez interesującą formę przekazu. Zdalne nauczanie wymusiło na nas wejście w świat wirtualnej edukacji. Narzędzia te można wykorzystywać również podczas tradycyjnych zajęć w sali szkolnej, aby nudną lekcję zamienić w ciekawe doświadczenie, które na długo zapadnie w pamięci uczniów.