Menu

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu „Ja w Europie – marzenia się spełniają”

8 listopada, 2022 - Ja w Europie - marzenia się spełniają

Rekrutacja do projektu Erasmus+

W dniu dzisiejszym uczniowie z klas technikum i szkoły branżowej I stopnia uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dotyczących realizowanego, projektu „Ja w Europie – marzenia się spełniają” realizowanym przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, a tym samym ma odbyć trzytygodniowy staż. W trakcie spotkania uczniowie poznali m. in.: cel główny i cele szczegółowe projektu, zasady rekrutacji na staż, sposób organizacji staży poza granicami kraju, harmonogram projektu, zasady dotyczące przygotowania kulturalno-językowo -pedagogicznego, ekologicznego oraz procedury upowszechniania i ewaluacji projektu. Proces rekrutacji do projektu, rozpocznie się od 09 listopada  do 15 listopada  2022 r.

spotkaniu informacyjnym dotyczących realizowanego, projektu „Ja w Europie – marzenia się spełniają”