Menu

Przygotowania do kursu w Portugalii

26 czerwca, 2022 - Zainspiruj do myślenia - zmobilizuj do działania

W ramach przygotowania do realizacji projektu „Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania” grupa ośmiu nauczycieli ZSP NR 2 w Krośnie odbyła dziesięciogodzinny kurs języka angielskiego oraz warsztaty ekologiczne.Uczestnicy są zobowiązani do zaliczenia zajęć z przygotowania kulturowo – psychologicznego, które zostały opracowane i umieszczone na szkolnej platformie Moodle.